Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5332/UBND-KT
Ngày ban hành
05/09/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
V/v tham gia dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 và dự thảo Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác