Thông tin văn bản

Số ký hiệu
209/BC-UBND
Ngày ban hành
05/09/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2018 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019 – 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác