Thông tin văn bản

Số ký hiệu
84/QĐ-VP
Ngày ban hành
31/08/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác