Thông tin văn bản

Số ký hiệu
107/KH-UBND
Ngày ban hành
07/08/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác