Thông tin văn bản

Số ký hiệu
182/BC-UBND
Ngày ban hành
07/08/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 5, khóa XIX về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác