Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4168/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành
13/07/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v rà soát bổ sung và tham gia ý kiến về phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác