Thông tin văn bản

Số ký hiệu
73/TTr-UBND
Ngày ban hành
10/07/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác