Thông tin văn bản

Số ký hiệu
01/BC-BCĐ
Ngày ban hành
16/09/2009
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Báo cáo tình hình và công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1 Trên đ ịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác