Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4056/UBND-TH
Ngày ban hành
10/07/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về dự thảo nghị quyết danh mục lĩnh vực ưu tiên đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác