Thông tin văn bản

Số ký hiệu
155/BC-UBND
Ngày ban hành
10/07/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác