Thông tin văn bản

Số ký hiệu
71/QĐ-VP
Ngày ban hành
09/07/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Về việc tiếp nhận và phân công công chức
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác