Thông tin văn bản

Số ký hiệu
144/BC-UBND
Ngày ban hành
25/06/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Kết quả thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập phương án giao đất từ đất đã thu hồi của các Công ty Nông, Lâm nghiệp tại 03 huyện Ba Tơ, Trà Bồng và Tây Trà giao cho nhân dân trong vùng đưa vào sản xuất đến tháng 5/2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác