Thông tin văn bản

Số ký hiệu
53/TTr-UBND
Ngày ban hành
15/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018 Quy định mức chi thù lao cộng tác viên tại xã tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác