Thông tin văn bản

Số ký hiệu
131/BC-UBND
Ngày ban hành
18/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tình hình thực hiện các kiến nghị sau khảo sát của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác