Thông tin văn bản

Số ký hiệu
126/BC-UBND
Ngày ban hành
14/06/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quý II năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác