Thông tin văn bản

Số ký hiệu
51/TTr-UBND
Ngày ban hành
14/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
việc đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác