Thông tin văn bản

Số ký hiệu
118/BC-UBND
Ngày ban hành
12/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác