Thông tin văn bản

Số ký hiệu
106/BC-UBND
Ngày ban hành
01/06/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Kết quả thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại điểm 4, Mục II Thông báo kết luận số 82/TB-HĐND ngày 19/12/2017 về vấn đề an toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác