Thông tin văn bản

Số ký hiệu
103/BC-UBND
Ngày ban hành
30/05/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc xác định các chỉ tiêu sử dụng đất rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác