Thông tin văn bản

Số ký hiệu
36/TTr-UBND
Ngày ban hành
28/05/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác