Thông tin văn bản

Số ký hiệu
34/TTr-UBND
Ngày ban hành
18/05/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác