Thông tin văn bản

Số ký hiệu
85/BC-UBND
Ngày ban hành
08/05/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Kết quả công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác