Thông tin văn bản

Số ký hiệu
27/TTr-UBND
Ngày ban hành
23/04/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
Về việc dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác