Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1948/UBND-KT
Ngày ban hành
11/04/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
V/v nghiêm túc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác