Thông tin văn bản

Số ký hiệu
38/QĐ-VP
Ngày ban hành
06/04/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác