Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1774/UBND-KT
Ngày ban hành
04/04/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v lựa chọn và đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh có sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác