Thông tin văn bản

Số ký hiệu
443/VP-KSTTHC
Ngày ban hành
04/04/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v giải trình nội dung chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác