Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1420/UBND-KT
Ngày ban hành
20/03/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v giải trình, thuyết minh báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác