Thông tin văn bản

Số ký hiệu
22a/QĐ-VP
Ngày ban hành
22/02/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác