Thông tin văn bản

Số ký hiệu
398/QĐ-UBND
Ngày ban hành
07/03/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Phân bổ nguồn vốn bổ sung Quỹ cho vay giải quyết việc làm của tỉnh Quảng Ngãi năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác