Thông tin văn bản

Số ký hiệu
02/CV-BBT
Ngày ban hành
05/03/2018
Người ký
Nguyễn Thị Kim Hoa
Trích yếu
V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Cổng/Trang Thông tin điện tử thành phần
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản
Công báo Tin học
Văn bản khác