Thông tin văn bản

Số ký hiệu
284/BC-VP
Ngày ban hành
05/03/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 9, từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/3/2018)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác