Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1787/BC-VP
Ngày ban hành
30/12/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác