Thông tin văn bản

Số ký hiệu
147/BC-VP
Ngày ban hành
26/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác