Thông tin văn bản

Số ký hiệu
284/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13/02/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Phê duyệt đối tượng, mức hỗ trợ, kinh phí và tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác