Thông tin văn bản

Số ký hiệu
233/BC-VP
Ngày ban hành
12/02/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 6, từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác