Thông tin văn bản

Số ký hiệu
841/UBND-CNXD
Ngày ban hành
09/02/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác