Thông tin văn bản

Số ký hiệu
200/BC-VP
Ngày ban hành
05/02/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 5, từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác