Thông tin văn bản

Số ký hiệu
18/BC-UBND
Ngày ban hành
31/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác