Thông tin văn bản

Số ký hiệu
15/KH-UBND
Ngày ban hành
30/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác