Thông tin văn bản

Số ký hiệu
03/TTr-UBND
Ngày ban hành
29/01/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác