Thông tin văn bản

Số ký hiệu
09/BC-UBND
Ngày ban hành
18/01/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác