Thông tin văn bản

Số ký hiệu
88/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nguyễn Vương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác