Thông tin văn bản

Số ký hiệu
62a/BC-VP
Ngày ban hành
11/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về kết quả, tiến độ triển khai các công việc liên quan đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác