Thông tin văn bản

Số ký hiệu
03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/01/2018
Ngày hiệu lực
20/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định QPPL
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác