Thông tin văn bản

Số ký hiệu
60/VP-TH
Ngày ban hành
11/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v giải quyết kiến nghị của các đơn vị
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác