Thông tin văn bản

Số ký hiệu
57/VP-HCTC
Ngày ban hành
11/01/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác