Thông tin văn bản

Số ký hiệu
24/QĐ-UBND
Ngày ban hành
10/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác