Thông tin văn bản

Số ký hiệu
103/QĐ-VP
Ngày ban hành
29/12/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác