Thông tin văn bản

Số ký hiệu
58/UBND-KT
Ngày ban hành
04/01/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 8
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác